Magazin

Coşul meu

traznet.ro
Coşul dumneavoastra este gol!Termeni şi condiţii generale
 

Termeni şi condiţii generale

Vă rugăm să citiţi cu atenţie "Termenii şi condiţiile" de utilizare ale acestui site, prezentate mai jos. Accesul şi vizitarea acestui site de către dumneavoastra se supun "Termenilor şi condiţiilor" de utilizare, şi implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la aceştia şi reprezintă întreaga întelegere (contract) dintre parti.

Întrucât prevederile Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi ai Politicii de confidenţialitate pot fi modificate, vă rugăm să le revedeţi periodic. Vizitând traznet.ro, acceptaţi Politica de confidenţialitate a Site-ului. În conditiile în care nu veti mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai folosiţi serviciile traznet.ro.

Electric Air Services SRL în calitate de autor, proprietar şi administrator al site-ului traznet.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi "Politica de confidenţialitate" şi "Termenii şi condiţiile" de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

 

Aplicabilitate
Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru toate site-urile din domeniul traznet.ro şi pentru care Electric Air Services SRL are calitatea de autor, proprietar şi administrator. Toate aceste site-uri (asa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum şi site-ul traznet.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site şi/sau Site-uri în cele ce urmează.

Drepturi de autor
Electric Air Services SRL este autorul Site-urilor şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei romane şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, icon-uri, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d. sunt proprietatea Electric Air Services SEL sau sunt licenţiate către Electric Air Services SEL pentru a fi folosite.

Mărci
Marca Electric Air Services este o marcă inregistrată şi este deţinută de către Electric Air Services SRL. Domeniul traznet.ro este detinut de către Electric Air Services SRL. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui Electric Air Services SRL, în forma directă sau ascunsă (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a Electric Air Services SRL este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licenţele acordate de către Electric Air Services SRL, conform cu cele de mai sus.

Condiţii de utilizare. Garanţii.
Site-ul este furnizat de către Electric Air Services pe o baza "asa cum este" şi "atat cât este disponibil". Electric Air Services SRL nu garanteaza că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la traznet.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunator. Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, Electric Air Services SRL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. Electric Air Services SRL nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Electric Air Services SRL nu acordă nici un fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui Site. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Securitate
Daca utilizaţi Site-ul sunteţi răspunzator pentru asigurarea confidenţialitatii datelor privitoare la contul dumneavoastra de acces, cum ar fi numele de utilizator şi parola şi sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe Site cu contul şi parola dumneavoastră. În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat Electric Air Services SRL pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cat mai rapid un nou set de date.
Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Comunicări
Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observatii cu privire la continutul şi structura Site-ului, respectiv pot adresa intrebari atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, care sa afecteze viata privata, drepturile de proprietate intelectuala, ale Electric Air Services sau ale unor terte parti, şi care nu contin virusi, deruleaza campanii politice/electorale, solicitari comerciale, scrisori în lant, mailinguri de masa, sau orice alta forma de spam. Nu puteti folosi o adresa de e-mail falsa sau sa impersonati o alta persoana sau entitate. Electric Air Services isi rezerva dreptul, dar nu şi obligatia, de a indeparta sau edita o astfel de informatie transmisa. Prin trimiterea unei astfel de informatii, daca nu este altfel specificat, acordati Electric Air Services SRL şi partenerilor/afiliatilor sai licenta/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licentiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afisa pe orice fel de medii, în toata lumea. Acordati dreptul Electric Air Services SRL şi partenerilor/afiliatilor sai de a utiliza numele pe care l-ati trimis în conjunctie cu informatia, daca acestia vor decide astfel. Declarati şi garantati ca detineti sau controlati toate drepturile cu privire la informatiile transmise, ca acestea sunt corecte şi ca utilizarea acestora nu intra în contradictie cu Termenii şi conditiile de utilizare, ca nu vor cauza daune către o terta parte şi ca veti despagubi integral Electric Air Services sau partenerii/afiliatii sai pentru toate cererile rezultate din informatia astfel transmisa.


Drepturi de proprietate intelectuală
Electric Air Services SRL respectă drepturile intelectuale ale altora. Daca consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiata de o manieră care sa încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresaţi Electric Air Services SRL o notificare care să cuprindă:

  • semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
  • o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi ca au fost încălcate;
  • o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi ca aceste drepturi au fost încălcate;
  • adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;
  • o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinatorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
  • o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia actionaţi cu buna credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi ca sunteţi deţinătorul drepturilor sau actionaţi în numele său.

Politica de confidenţialitate a site-ului traznet.ro

S.C. Electric Air Services S.R.L. respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către utilizatori atunci când accesează site-ul traznet.ro, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezenta "Politică de confidenţialitate". Vizitând traznet.ro, utilizatorii acceptă implicit "Politica de Confidenţialitate" a site-ului traznet.ro şi se consideră că au luat la cunoştiinţă prevederile "Politicii de confidenţialitate".

Pentru operarea traznet.ro, S.C. Electric Air Services S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal, având numărul 10897 în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal al ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Natura informaţiilor solicitate prin intermediul site-ului traznet.ro se referă în special la datele personale (nume, adresă, numere de telefon, CNP), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau se intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile S.C. Electric Air Services S.R.L., dar pot fi incluse şi alte informaţii aflate în strânsă legatură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

S.C. Electric Air Services S.R.L. nu încurajează SPAM-ul şi furtul de date. De aceea, S.C. Electric Air Services S.R.L. nu furnizează adresa dumneavoastra de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializează, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site şi nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site. S.C. Electric Air Services S.R.L. se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului traznet.ro şi ale clientilor săi către terţi.

Scopul colectării datelor este emiterea facturilor pentru plata produselor cumpărate de către utilizatori şi pentru întocmirea documentelor fiscale, precum şi în scopuri statistice, promoţionale, comerciale, al prevenirii sau identificării fraudelor şi în orice alte scopuri legitime, în condiţiile legii. Deasemeni S.C. Electric Air Services S.R.L. se obligă să folosească datele exclusiv în scopurile de mai sus precum şi în vederea stabilirii contactului cu clienţii săi, pentru efectuarea comenzilor şi în scopul informării clienţilor asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului traznet.ro şi a ofertelor acestuia.

În cazurile în care este necesar, utilizatorii site-ului traznet.ro sunt obligaţi să furnizeze datele cerute, acestea fiind necesare pentru întocmirea documentelor legale în vigoare. Dacă unele din datele introduse de utilizatori sunt incorecte, aceştia sunt rugaţi să ne informeze cât mai curând posibil.

În cazul optării pentru plata on-line, procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele procesatorului iar S.C. Electric Air Services S.R.L. nu solicită şi nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Conform cerintelor Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. Electric Air Services S.R.L., care operează site-ul traznet.ro, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care utilizatorii site-ului le furnizează.

Conform Legii 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către S.C. Electric Air Services S.R.L.. Deasemenea, utilizatorilor le este recunoscut dreptul de a se adresa autorităţii de supraveghere (ANSPDCP) sau justiţiei, în cazul nerezolvării situaţiei la nivelul de agenţie.

Întrucât prevederile "Politicii de confidenţialitate" pot fi modificate, vă rugăm să le revedeţi periodic. În condiţiile în care nu veţi mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai folosiţi serviciile traznet.ro.

Legislaţie
Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. În caz de litigiu, se va incerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul Electric Air Services SRL. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecatorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul Electric Air Services SRL.
 

Reclame Google

bottom logo linux-admin.ro